FANDOM


Клудж — термін, котрим люди-ніцшеанці називають інших людей не ніцшеанців.

Фактично слово вживається у якості зневажливого прізвиська, аналог терміну "неповноцінний".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.